CVR nr. 30947908

Bank forbindelse: Sydbank 8060 - 0000142584

 

BESTYRELSEN:

FORMAND

Birgit Sommerset

Herles 7

6300 Gråsten

60 19 14 90

KASSERER/SEKRETÆR

Michael Sommerset

Herles 7,

6300 Gråsten

61 14 44 88

BEST.MEDLEM

Jan Tagmos

Fjordvejen 31

6340 Kruså

25 72 96 90

  

 

BEST.MEDLEM

Eva Dyreborg Friedrichsen

Hasselvænget 3

6360 Tinglev

22 58 32 63

BEST.SUPPLEANT

Birthe Winther Andersen

Skeldevej 31

6310 Broager

40 61 36 40 

 

 

Andre ledelsesgrupper:  Instruktørgruppe: Line Dance